SynVital

Synvital är ett probiotiskt fodertillskott som utvecklats direkt för gräsätande djur. Preparatet skiljer sig på tre viktiga punkter mot andra probiotiska preparat i vilande sporfas:

  1. Synvital består av en levande aktiva jästsvamp och två mjölksyrebakterier. Det är just samarbetet mellan kulturerna som gör preparatet effektivt. Mycket förenklat kan man säga att mjölksyrebakterierna bryter ned organiskt material och att jästvampen både producerar vitamin B, enzymer och andra nyttiga metaboliter. Tillsammans främjar dom en god och effektiv tarmkultur och därmed ett bättre näringsupptag.
  2. Synvital är direkt utvecklat för gräsätande djur och inte för humant bruk.

Kulturen har fått växta till i vetekli och därmed finns även alla de viktiga bioaktiva metaboliterna som fermentationsmikroberna producerar i det färdig- producerade i preparatet: vitaminer, enzymer, aminosyror, antioxidanter e.t.c.  En stor skillnad jämfört med preparat där mikroberna ligger i vilofas.

SynVital och djur

Ett bra foder är grunden för hälsa och djurhållning. Utan en god bakteriekultur i tarmfloran påverkas immunförsvaret vilket har en direkt effekt på prestation och avkastning. Med SynVital tillförs goda bakterier som bidrar till en förbättrad tarmflora som i sin tur ger friskare djur, stabiliserad ämnesomsättning och med exempelvis ökad mjölkproduktion hos kor.

SynVital har använts de senaste 5 åren av bönder i Nederländerna och blev även nyligen introducerat i Stor Britannien. I Nederländerna har SynVital använts med goda resultat, ”Bättre hälsa, bättre stabilitetsnivåer, förbättrad gödsel kvalitet (en indikator på bra matsmältning och god hälsa) och högre mjölkproduktion.” Mr. P. Phillips, East Lanescott Farm.

  • Förbättrad förmåga att ta in torrsubstanser och matsmältning
  • Ökad avkastning, exempelvis mjölkproduktion hos kor
  • Balanserad och förbättrad bakterieflora
  • Förbättrad utfordringseffektivitet
  • Allmän hälsoförbättring
Användning

SynVital är lämpligt som fodertillskott för alla djur, och kan på ett säkert sätt blandas med andra foder och mineraltillskott - de förstärker effekten och näringsupptaget i dessa. SynVital ges i fodret i doseringar som beror på vilket tillstånd djuret befinner sig i eller vilket djur det är. Kliet kan användas 365 dagar om året och oavsett vilket tillstånd djuret befinner sig i så kommer det bidra till förbättrad hälsa och lönsamhet.

Dosering

Förslag på dosering av olika djur

mjölkproducerande ko

50-70g

ko

20-50g

Avvänjande kalv

5g

Hästar

30-50g

Föl

5-10g

Grisar

2 % av dagligt intag

Gris kultingar

Ad lib efter avvänjning

Getter/Får

5-10g

Höns

1-2% av dagligt intag

Förvaring

SynVital förvaras bäst i rumstemperatur men fungerar även att förvara ned till runt 0 grader. Förvara inte SynVital i sol eller för varmt. Över 38 ° C så skadas de levande mikroberna och dör.

Förvaras i torra utrymmen och bör ej utsättas för fukt.

Innehåll

Vetekli som är fermenterat med en grupp av probiotiska mikroorganismer.

Mjölksyrebakterierna: Lactobacillus plantarum ATCC 8014 och Lactobacillus casei ATCC 7469. Jästvampen: Saccharomyses cerevisiae IFO 0203 och vetekli.

Mjölkfri, mycket lågt innehåll av sockerarter

SynVital är rik på B-vitaminer och andra bioaktiva ämnen. I kontrast till många torkade probiotika på marknaden innehåller Vital levande mikroorganismer. I och med att de är levande finns antioxidanter och andra phytokemikalier förekommande. Dessa substanser bidrar till en positiv absorbering och god matsmältning. Som grund för fermenteringen används vetekli och i processen blir fodrets värdefulla komponenter lättare tillgängligt för djurets matsmältningssystem, vilket leder till ett högre näringsupptag.