Här presenterar vi några av våra EM® produkter som är bra för miljön och är enkla att använda.

  • EM används inom olika områden som trädgård, djurhållning, städning, avlopp, vattenrening, kompostering, lantbruk, m.m.
  • EM tekniken bygger på en grupp naturliga jordmikrober som samverkar och bryter effektivt ner organiskt material. Gruppen består av mjölksyrebakterier, fotosyntesbakterier och jästsvampar.
  • Dessa välgörande mikroorganismer har minskat pga människans inverkan på ekosystemet. Växter, djur och människor ökar sitt immunförsvar när EM tillförs och det är den unika kombinationen av mikrober som gör EM så kraftfullt.

Odling till trädgården

Bokashiströ

EM mikrober ympade i vetekli.

This is the heading

Tillväxtstimulerande och stärkande för trädgård. Bryter ner organisk materia i kompost
Klicka här

Vulkamin Granulat

Långsiktig gödsel för gräsmattor och jordar .

This is the heading

Naturligt rik på näringsämnen, mineraler och spårämnen som är nyttiga för mikrolivet och växterna. Hjälper jorden att få bättre struktur. Långsiktig effekt.
Klicka här

Snäckskalkalk

Naturlig biologisk pH höjande produkt för din trädgård.

This is the heading

Neutraliserar sura jordar och stabiliserar pH utan att skada mikrolivet: Har en lång varaktighet och verkan. Utmärkt barriär mot sniglar.
Klicka här

MestBest

Fast ekologiskt långtidsverkande gödsel.

This is the heading

Välkomponerad blandning av organiska näringsämnen för hela trädgården Innehåller inga slaktprodukter.
Klicka här

Mikroferm

Flytande preparat med naturliga jordmikrober.

This is the heading

Vitaliserar jorden och stimulerar tillväxten i hela din trädgård. Stärker växterna och gör dem mer motståndskraftiga mot olika svampsjukdomar.
Klicka här

Guard2000

Vidhäftningsmedel som förstärker effekten av Mikroferm.

This is the heading

Tillsammans med Mikroferm gör den växter mer motståndskraftiga mot olika svampsjukdomar som tex buxbomssjuka och svartfläckssjuka.
Kommer snart

Hem och Hälsa

EM-X Gold

Probiotisk dryck som innehåller lättupptagliga spårmineraler, vitaminer och enzymer.

This is the heading

EMX-Gold har ett stort antal bioaktiva ämnen med revitaliserande och antioxiderande funktion samt en förmåga att utveckla kroppen regenerativa förmågor.
Klicka här

Wipe &Clean

100% naturligt och organiskt rengöringsmedel, utan kemikalier.

This is the heading

Wipe & Clean säkerhetsställer att de ”goda” mikroberna förblir i majoritet och håller undan skadliga mikroberna. Ger en effektiv rengöring samt en naturlig, och behaglig miljö.
Klicka här

Lantbruket och djur

SynVital

SynVital är direkt utvecklat för gräsätande djur.
Med SynVital tillförs goda bakterier som bidrar till en förbättrad tarmflora som i sin tur ger friskare djur, stabiliserad ämnesomsättning och med exempelvis ökad mjölkproduktion hos kor.
Klicka här