OM EM MIKROBIELL ODLINGSTEKNIK

EM ger möjligheten att förstärka och revitalisera vår odlingsjord. EM består av en kombination av viktiga jordmikrober som existerar fritt i naturen och som inte är manipulerade eller modifierade på något konstgjort sätt. EM är ett så kallat konsortium, en grupp av goda mikrober som samverkar och består av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier samt jästvampar. I jorden påskyndar EM nedbrytningen av organiskt material och frigör näring. EM förstärker och förbättrar jordens naturliga försvar. Humifieringen och jordens förmåga att hålla mer kol ökar och ger klimatfördelar.

Grunden för tekniken är inte mer komplicerad än att syra grönsaker och den bygger på samma principer; att fermenterande mikrober skapar än mängd bioaktiva ämnen som växter drar nytta av och kan ta upp direkt, bl.a. enzymer, aminosyror, antioxidanter, vitaminer. Genom sin förmåga att snabbt besätta dött organiskt material skapar EM ett effektivt och stabilt ekosystem.

Fotosyntesbakteriernas förmåga att fixera både kväve och CO2 bidrar med energi och växternas viktigaste makronäringsämne.

Alla våra produkter är klimatsmarta, hållbart producerade och 100% EKO. 

EM, vår mikrobiella konsortiumteknik, fick i oktober 2016 under den vetenskapliga hållbarhetskonferensen Universal Village bekräftelse av ett av världens ledande universitet, MIT Cambridge. 

Besök våra återförsäljare här 

Ladda ner den nya broschyren