EM & Mikroferm/ mikrobiell teknik – friland

En sammanställning av ett urval vetenskapliga artiklar: 1. Lök, Ärtor & Majs Journal of Sustainable Agriculture, 1999 ( Peer review ) I studien blev avkastning när EM + melass ingick i odlindsmetoden: 29% högre för lök 31 % högre för ärtor 23 % högre för majs För lök steg antalet klass 1 lökar med 76 […]
Read more

EM i Växthus – vetenskaplig sammanställning

Peer review=vetenskapligt granskad tidskrift. 1.Tomatodling, Acta Scientiarum Polonorum Horticulture – 2014 ( Peer review ) Slutsats: EM i kulturen höjde skörden med ca 35 – 44 % . I studien testas bland annat EM behandling av frön innan sådd samt bladgödsling. Citat: A significant effect was found for Effective Microorganisms applied in the form of seed inoculation, […]
Read more

EM metastudie – i 84 % av 22 rapporter ger EM signifikant bättre skörd

Citat från peer-review vetenskaplig artikel: In 70% of published studies, it was concluded that EM had a positive effect on the growth of vegetables, while, in the other 30%, they had no significant influence. In this investigation, among 22 reports on the effects of EM on the yields of vegetables, 84% were positive, 4% were […]
Read more

Veteproduktion med mikrobiell teknik/European Journal of Agronomy

Läs om den mikrobiella tekniken i odling av vete. Studien som publicerats i en av de mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna för agronomi visar att tekniken ger en gröda med bättre kvalité samt en högre avkastning. Artikeln hänvisar till andra viktiga studier samt resultat för andra grödor. Ladda ner den vetenskapliga artikeln
Read more

De aktiva mikroberna i våra preparat.

  EM konsortiet består av gedigna isolat av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och probiotiskajästsvampar. Gruppen samverkar och bryter effektivt ned organiskt material i jord & vatten. Under nedbrytningen och mineraliseringen producerar EM mikroberna en mängd bioaktiva ämnen som växterna kan assimilera direkt; t.ex: antioxidanter, vitaminer, enzymer, aminosyror m.m. De isolat och kloner som ingår och har valts ut […]
Read more