Angående KEMI:s dispens för att marknadsföra Mikroferm som växtskyddsmedel

F.o.m den 29 juni 2013 upphör dispensen att marknadsföra Mikroferm som ett växtskyddsmedel att gälla. Preparatet finns kvar i vårt sortiment men säljs och marknadsförs för det ändamål det ursprungligen är framtaget för, ett probiotiskt tillväxtstimulerande preparat. Preparatet är godkänt för KRAV odling. För ytterligare information kontakta oss på Botanic Culture.
Read more

EM & Mikroferm/ mikrobiell teknik – friland

En sammanställning av ett urval vetenskapliga artiklar: 1. Lök, Ärtor & Majs Journal of Sustainable Agriculture, 1999 ( Peer review ) I studien blev avkastning när EM + melass ingick i odlindsmetoden: 29% högre för lök 31 % högre för ärtor 23 % högre för majs För lök steg antalet klass 1 lökar med 76 […]
Read more