Gödselteknik/ Fermenterad kompost versus traditionell kompost

En oberoende vetenskaplig studie som jämför en traditionell gödselstack som “ brinner “ ( oxiderar ) med den fermenterande tekniken, i studien kallad Bokashi. Se sidan 17 för CO2 footprint. Skillnaderna är markanta; den konventionella gödselstacken släpper ut avsevärda mängder av klimatgaser medan den fermenterade komposten behåller energin ( klimatgaser ). Den mikrobiella tekniken skapar […]
Read more