Veteproduktion med mikrobiell teknik/European Journal of Agronomy

Läs om den mikrobiella tekniken i odling av vete. Studien som publicerats i en av de mest ansedda
vetenskapliga tidskrifterna för agronomi visar att tekniken ger en gröda med bättre kvalité samt
en högre avkastning. Artikeln hänvisar till andra viktiga studier samt resultat för andra grödor.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln