Gödselteknik/ Fermenterad kompost versus traditionell kompost

En oberoende vetenskaplig studie som jämför en traditionell gödselstack som “ brinner “ ( oxiderar ) med den fermenterande tekniken, i studien kallad Bokashi. Se sidan 17 för CO2 footprint. Skillnaderna är markanta; den konventionella gödselstacken släpper ut avsevärda mängder av klimatgaser medan den fermenterade komposten behåller energin ( klimatgaser ). Den mikrobiella tekniken skapar ett gödsel med en helt annan kvalité:

– Energin bevaras i komposten och stimulerar de probiotiska mikroberna när komposten återförs till jordbruksmarken ( = en mer fertil jord ).

– En stor del av kvävet finns kvar i gödslet och NPK balansen blir därför avsevärt bättre. ( kvävetförgasas med den traditionella tekniken till bl.a lustgas, en mycket aggressiv klimatgas).

– Klimatgaserna binds och kan återföras till jordbruksmarken.

Ladda ner den vetenskapliga artikeln