EM i Aquacultur & Vattenrening, Sjörestaurering.

EM har sedan introduktion i Kina för ca 10 år sedan blivit det marknadsledande mikrobiella preparatet
inom räk- & fiskodling. Artiklarna visar även att den mikrobiella tekniken är en fungerande metod för övergödda sjö- och vattensystem, se redovisningar och fakta beträffande TOD ( Total Oxygen Demand)

Probiotics in aquaculture of China — Current state, problems and prospect Zizhong Qi a, Xiao-Hua Zhang a,!, Nico Boon b, Peter Bossier c 

a Department of Marine Biology, Ocean University of China, Qingdao, China
b Laboratory of Microbial Ecology and Technology (LabMET), Ghent University, Gent, Belgium c Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference Center, Ghent University, Gent, Belgium

Ladda ner den vetenskapliga artikeln

Desalination & Water Treatment

Rening av avfallsvatten från räkodling, Rhodopseudomonas palustris : http://connection.ebscohost.com/c/articles/87025487/treatment-wastewater-from-shrimp-farms-using-combination-fish-photosynthetic-bacteria-vegetation

Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Paper

TREATMENT OF INDUSTRIAL EFFLUENTS BY A PHOTOTROPHIC PURPLE NON-SULFUR BACTERIUM RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS JA190:
88.7% COD (chemical oxygen demand) reduction.

http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=4658&iid=161&jid=1