Klimatsmarta lösningar för odling, jordbruk & hälsa

Ebba Horn presenterar Bokashi på Den stora Trädgårdsfesten på Sofiero - 8/24-25. Klicka på bilden!
Bokashi I Ladan - Facebook
Vetenskap
Växande
Odling
Hem & hälsa
Djur
Hästar
Rengöring
Mijö, Avfall & Klimat

Botanic Culture har som mål att sprida mikrobiell teknik som leder till ett hållbart och klimatsmarta samhälle.

Våra produkter innehåller naturliga probiotiska mikrober som skapar effektiva odlingssystem i skog, lantbruk, golf och växthusodling. För övergödda vattensystem och vattenbruk finns speciella metoder som revitaliserar och sänker överbelastningen av organiskt material. För avfallsindustrin finns lösningar som förädlar organiskt avfall till ett klimatsmart kretsloppsgödsel.

Om EM tekniken
EM tekniken bygger på en grupp av naturliga jordmikrober som samverkar och tillsammans effektivt bryter ned och mineraliserar organiskt material. Gruppen består av fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar. På fackspråk kallas tekniken: mikrobiell konsortiumteknik, dvs en grupp av olika organismer som genom samverkan blir stabilare och effektivare. I jorden stimulerar EM andra godartade mikrober som frigör näring och samverkar med växten. 

EM Tekniken fick under den vetenskapliga hållbarhetskonferensen Universal Village, oktober 2016, bekräftelse av ett av världens ledande universitet MIT/Cambridge med fler. Bland annat publicerades vetenskapliga rapporter om den s.k bokashitekniken (organiskt avfall/ gödsel fermenteras). Alla preparat kontrolleras noggrant av två separata labb innan de når marknaden och består av gedigna isolat av mikrober.

MIKROFERM på TV4's Fröpanelen

Victoria Skoglund av Zetas Trädgård pratar om Botanic Culture's Mikroferm igen (juni 2018) på TV4's Nyhetsmorgon - @ 10:43 minuter

MIKROFERM på TV4's Fröpanelen

Victoria Skoglund av Zetas Trädgård pratar om Botanic Culture's Mikroferm på TV4's Nyhetsmorgon - @ 4:30 minuter

BOKASHI på TV4's Fröpanelen

Victoria Skoglund av Zetas Trädgård pratar om Botanic Culture's Bokashi på TV4's Nyhetsmorgon - @ 8 minuter

Botanic Culture är den svenska EM agenturen och säljer i första hand sina produkter till återförsäljare, företagskunder, lantbruk och kommuner. För privata konsumenter som söker våra produkter finns information under fliken återförsäljare.

EM, vår mikrobiella konsortiumteknik, fick i oktober 2016 under den vetenskapliga hållbarhetskonferensen Universal Village bekräftelse av ett av världens ledande universitet, MIT Cambridge – mer info klicka här.

Mikroferm

En kultur av probiotiska mikroorgansimer som genom fermentation verkar tillväxtstimulerande och stärkande.
Preparatet innehåller fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar. Tillsammans skapar de en mängd bioaktiva ämnen till nytta för både jorden och växterna. Preparatet är i flytande form och kan vattnas ut med doseringspump eller dimmas ut i växthus.

Bokashi

Exakt samma mikrober som i Mikroferm men mikroberna är fermenterade i vetekli eller organiska rester från öljäsning. Används för att fermentera jord eller substrat. Kan även med fördel användas för att skapa etteffektivt gödsel av matrester; se vidare: www.bokashi.se